Chào mừng đến với Lớp 11a1 của chúng tôi! Chúc bạn một ngày thật vui vẻNHẬN BIẾT TỪ LOẠI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Nov 09, 2013 8:23 pm
avatar

Thành Viên- Phuongyen_bff
Danh Hiệu Cá Nhân
Tước hiệuTá điền

Tá điền
Hiện đang:
Tài năng của Phuongyen_bff Hiện đang:
Level: Tá điền
Danh vọng:%/%
Tài năng:21%/100%

Sinh nhật Sinh nhật : 15/04/1997
Tuổi : 21
Điểm : 21492
Cảm ơn : 1001
Bài gửiTiêu đề: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

»Tiêu đề: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

Cách nhận biết từ loại dựa vào vị trí khi làm bài tập điền từ
I. Danh từ (nouns)
Danh thường được đặt ở những vị trí sau
1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
Ex: Maths is the subject I like best.
N
Yesterday Lan went home at midnight.
N
2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful...
Ex: She is a good teacher.
Adj N
His father works in hospital.
Adj N
3. Làm tân ngữ, sau động từ
Ex: I like English.
We are students.
4. Sau “enough”
Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
Ex: This book is an interesting book.
6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......
Ex: Thanh is good at literature.

II. Tính từ (adjectives)
Tính từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước danh từ: Adj + N
Ex: My Tam is a famous singer.
2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
Ex: She is beautiful
Tom seems tired now.
Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj
Ex: He makes me happy
O adj
3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look....+ too +adj...
Ex: He is too short to play basketball.
4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...
Ex: She is tall enough to play volleyball.
5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that
Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as....as)
Ex: Meat is more expensive than fish.
Huyen is the most intelligent student in my class
7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
What + (a/an) + adj + N

III. Trạng từ (adverbs)
Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)
Ex: They often get up at 6am.
2. Giữa trợ động từ và động từ thường
Ex: I have recently finished my homework.
TĐT adv V
3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj
Ex: She is very nice.
Adv adj
4. Sau “too”: V(thường) + too + adv
Ex: The teacher speaks too quickly.
5. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough
Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.
6. Trong cấu trúc so....that: V(thường) + so + adv + that
Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.
7. Đứng cuối câu
Ex: The doctor told me to breathe in slowly.
8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)
Ex: Last summer I came back my home country
My parents had gone to bed when I got home.
It’s raining hard. Tom, however, goes to school.

IV. Động từ (verbs)
Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).
Ex: My family has five people.
S V
I believe her because she always tells the truth.
S V S V
Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.
Cách nhận biết từ loại dựa vào cấu tạo từ khi làm bài tập
I. Danh từ (nouns)
danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness
Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness, happiness...........

II. Tính từ (adjective)
Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing
Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring
III. Trạng từ (adverbs)

Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
Ex: beautifully, usefully, carefully, bly, badly
Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ
Adj Adj Adv
good well
late late/lately
ill ill
fast fast

Bạn thích bài viết "NHẬN BIẾT TỪ LOẠI" của Phuongyen_bff không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấm

Vote: Đánh giá: 100%


Sat Nov 09, 2013 8:36 pm
avatar

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá Nhân
Tước hiệuAdmin

Admin
Hiện đang:
Tài năng của Admin Hiện đang:
Level: Admin
Danh vọng:%/%
Tài năng:21%/100%

Sinh nhật Sinh nhật : 20/01/1997
Tuổi : 21
Điểm : 31841
Cảm ơn : 1653
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI
http://thpt-hhn.forumvi.com

Bạn thích bài viết "NHẬN BIẾT TỪ LOẠI" của Admin không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấm

Cant Stop Loving U~! 
Sat Nov 09, 2013 9:16 pm
avatar

Thành Viên- Phuongyen_bff
Danh Hiệu Cá Nhân
Tước hiệuTá điền

Tá điền
Hiện đang:
Tài năng của Phuongyen_bff Hiện đang:
Level: Tá điền
Danh vọng:%/%
Tài năng:21%/100%

Sinh nhật Sinh nhật : 15/04/1997
Tuổi : 21
Điểm : 21492
Cảm ơn : 1001
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

Bạn thích bài viết "NHẬN BIẾT TỪ LOẠI" của Phuongyen_bff không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấm

Vote: Đánh giá: 100%


Sat Nov 09, 2013 9:22 pm
avatar

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá Nhân
Tước hiệuAdmin

Admin
Hiện đang:
Tài năng của Admin Hiện đang:
Level: Admin
Danh vọng:%/%
Tài năng:21%/100%

Sinh nhật Sinh nhật : 20/01/1997
Tuổi : 21
Điểm : 31841
Cảm ơn : 1653
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI
http://thpt-hhn.forumvi.com

»Tiêu đề: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

đổi avata hình m lên đi 

Bạn thích bài viết "NHẬN BIẾT TỪ LOẠI" của Admin không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấm

Cant Stop Loving U~! 
Sat Nov 09, 2013 9:35 pm
avatar

Thành Viên- Phuongyen_bff
Danh Hiệu Cá Nhân
Tước hiệuTá điền

Tá điền
Hiện đang:
Tài năng của Phuongyen_bff Hiện đang:
Level: Tá điền
Danh vọng:%/%
Tài năng:21%/100%

Sinh nhật Sinh nhật : 15/04/1997
Tuổi : 21
Điểm : 21492
Cảm ơn : 1001
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

»Tiêu đề: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

h t âu có chụp hình nữa âu

Bạn thích bài viết "NHẬN BIẾT TỪ LOẠI" của Phuongyen_bff không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấmSat Nov 09, 2013 9:50 pm
avatar

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá Nhân
Tước hiệuAdmin

Admin
Hiện đang:
Tài năng của Admin Hiện đang:
Level: Admin
Danh vọng:%/%
Tài năng:21%/100%

Sinh nhật Sinh nhật : 20/01/1997
Tuổi : 21
Điểm : 31841
Cảm ơn : 1653
Bài gửiTiêu đề: Re: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI
http://thpt-hhn.forumvi.com

»Tiêu đề: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

pữa nào chụp w t nà kkkkkkkkkkkkkkkkkk

Bạn thích bài viết "NHẬN BIẾT TỪ LOẠI" của Admin không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấm

Cant Stop Loving U~! 

Thành Viên- Sponsored content
Danh Hiệu Cá Nhân
Tước hiệu

Hiện đang:
Tài năng của Sponsored content Hiện đang:
Level:
Danh vọng:%/%
Tài năng:%/100%

Bài gửiTiêu đề: Re: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

»Tiêu đề: NHẬN BIẾT TỪ LOẠI

Bạn thích bài viết "NHẬN BIẾT TỪ LOẠI" của Sponsored content không?
Nếu bạn thích thì bấm . Còn không thích thì bấmTrang 1 trong tổng số 1 trang
Trả Lời Nhanh
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Đầu trang